O projekte

Program iNOVEum nachádza šikovné mozgy v regióne Spiša a pomáha rozbehnúť ich nápady

Hľadáme šikovných stredoškolákov, ktorí prichádzajú s unikátnymi nápadmi na zlepšenie kvality života. Študentov učíme, ako na bežné problémy pozerať podnikateľskou optikou. Cieľom programu je rozvoj individuálneho, inovatívneho a kritického myslenia mladých ľudí. V neposlednom rade  program podporuje šance budúcich podnikateľov na ich uplatnenie v lokálnej ekonomike, a bráni odchodu šikovných mladých ľudí zo Spiša a zo Slovenska. Pedagógom ako ambasádorom projektov program prináša profesionálny rozvoj a školám prestíž „inovatívnej školy“.

Pre koho pre program určený

iNOVEum odštartuje v októbri v spolupráci Embraca, Nadácie Pontis, iniciatívy pre rozvoj podnikania Rozbehni sa!, a start-up centrom Eastcubator. V úvodných ročníkoch sa spolupráca v programe iNOVEum zameria na stredné škôly rôznej špecializácie v spišskom regióne.  Svoje nápady môžu prihlásiť aj viaceré tímy z jednej školy.

Kontakt

V prípade záujmu zapojiť do programu iNOVEum vašu školu kontaktujte:

Projektovú manažérku:

Dáša Kolláriková
dasa@rozbehnisa.sk
+420 910 990 954

Alebo garanta programu

Juraj Kováč
juraj.kovac@rozbehnisa.sk
+420 773 876 828