O projekte

Program iNOVEum chce vytipovať šikovné mozgy v regióne Spiša.

Hľadáme šikovných stredoškolákov, ktorí prichádzajú s unikátnymi riešeniami problémov. Naučíme ich ako na na problémy pozerať podnikateľskou optikou. Cieľom je rozvoj individuálneho, inovatívneho a kritického myslenia u študentov. V neposlednom rade by mal program podporiť šance budúcich podnikateľov na ich uplatnenie v lokálnej ekonomike, a zabrániť tak odchodu šikovných mladých ľudí zo Spiša a zo Slovenska. Pedagógom ako ambasádorom projektov by mal program priniesť profesionálny rozvoj a školám prestíž „inovatívnej školy“.

Pre koho pre program určený

iNOVEum odštartuje od októbra v spolupráci Embraca, Nadácie Pontis, iniciatívy pre rozvoj podnikania Rozbehni sa!, a start-up centrom Eastcubator. V úvodných ročníkoch sa spolupráca v programe iNOVEum zameria na stredné škôly rôznej špecializácie v spišskom regióne.  Svoje nápady môžu prihlásiť aj viaceré tímy z jednej školy.

Kontakt

V prípade záujmu zapojiť do programu iNOVEum vašu školu kontaktujte programového manažéra:

Juraj Kováč
juraj.kovac@rozbehnisa.sk
+420 773 876 828