Rozbiehačská optika

Posted on 22. novembra 2016
Zadanie

Nauč sa rozpoznávať nápady hodné rozbehnutia. Všímaj si, čo tebe alebo ostatným komplikuje život a rozmýšľaj, aká služba alebo produkt by to mohol vyriešiť.

Príklady

Ako prvé si nasaď rozbiehačskú optiku „problémy sú príležitosti“. Ak okolo seba uvidíš problém, vnímaj ho ako prezlečenú príležitosť. Príležitosť, že ti niekto, koho problém trápi, zaplatí za jeho vyriešenie.

Skús si precvičiť svoju rozbiehačskú optiku. Týmto rozbiehačom komplikujú život nasledovné „problémy“. Aké príležitosti na biznis nápady skrývajú?

Skús sa vcítiť do kože človeka, ktorý problém prežíva a vymyslieť aké riešenie by sa páčilo tebe. Zapíš si ich niekde na papier:

obr1

Takto uvedené problémy preklopili do príležitostí absolventi R! kurzov a skúsení podnikatelia (nižšie). Niektoré z nápadov sú dnes úspešným podnikaním (5, 7).

Nerieš to, či sú uvedené riešenia „dosť dobré“. Ide o prvoplánové nápady, ktoré je potrebné dopracovať. Takisto neexistujú správne odpovede. Uvedené odpovede neber ako „správne“. Vnímaj ich ako pomôcku pre tvoj tréning „ako preklopiť problém do príležitosti“.

obr2

Akcia

Teraz ty. Skús si to sám. Nasaď si rozbiehačskú optiku a začni si všímať vo svojom živote situácie, ktoré ti komplikujú život. Čo myslíš, koľko ti bude trvať všimnúť si a rozpoznať 10 nových nápadov?

PS: nebuď na svoje nápady veľmi kritický. V tejto fáze nerieš, či je tvoj nápad „dosť dobrý“. Uvedom si, že ide o prvoplánové nápady, ktorým je potrebné dať čas, aby dozreli a mohli byť dopracované. Dobrý nápad často vzniká z množstva nápadov, takže momentálne ide aj o kvantitu.

Naspäť do knižnice materiálov