Kontakt

Projektový manažér

Dáša Kolláriková
dasa@rozbehnisa.sk
+420 910 990 954

Garant programu

Juraj Kováč
juraj.kovac@rozbehnisa.sk
+420 773 876 828