Termín na odoslanie prihlášok biznis nápadov do šiesteho ročníka projektu iNOVEum je za nami. Obdržali sme 32 prihlášok od žiakov stredných škôl zo Spiša. Selekcia nápadov, ktoré postúpia ďalej, nebola ľahká.

Napokon sme však vybrali a vstupenku do inkubátora ponúkli až 19-tim nápadom. Selekcie sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Nidec Global Appliance, generálneho partnera projektu.

Inkubačný program bude trvať dva mesiace. Odštartovali sme ho online kick-off meetingom, kde sme si predstavili jednotlivé nápady a prvé kroky na ceste od nápadu v hlave k prvým zákazníkom. Účastníci dostali za úlohu vytvoriť biznis model a detailne zanalyzovať konkurenciu. Sprístupnili sme im materiály – pracovné zošity a nabitý videokurz s praktickými príkladmi. Až budú mať úvodné zadanie hotové, pozrieme sa naň a poskytneme k nemu spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenie.

Na ďalších úlohách začneme pracovať na prvom iNOVEum hackathone, fyzickom celodennom podujatí, kde sa vzájomne inšpirujeme, motivujeme a zhotovíme demo slide, kľúčový prvok pre zrealizovanie zákazníckeho prieskumu.