V septembri sme spustili už šiesty ročník projektu iNOVEum podporujúceho biznis nápady mladých Spišiakov. Do tohto ročníka sa zapojilo 9 škôl z regiónu Spiš. So žiakmi sme sa stretli osobne na štyroch podujatiach, ktoré Vám v tomto článku predstavíme.

160 žiakov hľadalo nápady na 4 Biznis fórach 💡

Usporiadali sme štyri dvojhodinovky, na ktorých sme žiakov učili nasadiť si rozbiehačskú optiku a všímať si, čo im alebo ľuďom vôkol nich komplikuje život a ako by to vedeli pretaviť na platený produkt či službu. Žiaci v skupinách aj samostatne chrlili a prezentovali svoje nápady pred ostatnými účastníkmi. Následne prebehlo hlasovanie za najlepšie nápady, ktoré získali vrúcny aplaus publika a symbolické ceny.

Prvé podujatie sa odohralo na Gymnáziu Školská v Spišskej Novej Vsi. Okrem žiakov gymnázia sem svoje delegácie vyslala aj SOŠ ekonomická, Gymnázium Javorová, Hotelová akadémia a SOŠ techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi. Druhé biznis fórum prebehlo na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi. Tretie biznis fórum sme podnikli na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade, kam prišli aj žiaci Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku. Posledné biznis fórum sme uskutočnili na Obchodnej akadémii Murgašovej v Poprade.

Ďalšie kroky 🚀

Všetci žiaci dostali možnosť prihlásiť svoj nápad do inkubačného programu, v ktorom vymyslia demo slide, popasujú sa s biznis kalkulačkou a zákazníckym prieskumom a vytvoria prototyp a predajný web. To všetko za odbornej pomoci od Rozbehni sa!