V piatok 17.2.2023 sme odštartovali jarný mentoring, nadstavbu pre finalistov šiesteho ročníka. Na prvom spoločnom stretnutí sme našich zverencov učili, ako si efektívne stanovovať ciele a plánovať úlohy.

Do nadstavbového mentoringového programu sa rozhodli zapojiť 4 nápady:

  • Kloxík // dizajnové mikino-tričko – Obchodná akadémia Murgašova, Poprad
  • Krypto v kocke // rýchly prehľad o svete krypto mien – Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
  • Open-Typer // softvér pre výučbu predmetu ADK – Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves
  • Skaláče // neroztrhnuteľné hokejové šnúrky – Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Cieľom prvého workshopu bolo oboznámiť podnikavých stredoškolákov s tým, na čo projektový manažment slúži a aké užitočné nástroje v sebe ukrýva. Učili sme sa o:

  • SMART cieľoch a ich nastavovaní
  • definovaní a delegácii úloh sebe a členom tímu
  • spôsoboch vedenia priebežných hodnotiacich pohovorov v rámci tímu
  • efektívnej organizácii tímových porád a o reportovaní plnenia cieľov

Po úvodnej teórii sa tímy a jednotlivci stojaci za štyroma nápadmi premiešali a rozdelili do troch skupiniek, v ktorých dostali úlohu skoncipovať návrh Edufestu, vzdelávacieho festivalu vo vybranej téme. Cieľom bolo pri vymýšľaní obsahu akcie myslieť na a aplikovať novonabudnuté poznatky o definovaní SMART cieľov. Cvičné skupinky si následne ciele rozdrobili na drobné, definovali ich do týždenných úloh, ktoré si medzi sebou rozhodili. Na tomto praktickom príklade spoznali a pochopili, čo znamená dlegovať úlohy efektívne a s porozumením delegovaného.

Ďalej sme s účastníkmi prebrali spôsoby dávania a prijímania spätnej väzby pre udrživanie dobrých vzťahov v tíme. Na reálnych príkladoch sme si ukázali, ako vyzerajú týždenné porady pracovných tímov a reportovanie plnenia týždenných úloh. Naši zverenci sa vyzbrojení novými znalosťami pustili do úvahy, kam chcú svoje podnikateľské nápady posunúť do 30.6.2023. To potom pretransformovali do SMART cieľov, na ktorých budú v najbližších týždňoch a mesiacoch pracovať :).

Pozrite si krátke video z tejto udalosti TU.

V najbližších dňoch s každým nápadom absolvujeme individuálnu konzultáciu, na ktorej ciele do 30.6.2023 doladíme a presne definujeme, aké úlohy je potrebné vykoknať, aby sme ich úspešne dosiahli.