Aktuálny ročník projektu INOVEUM sme počas jesene 2023 v spišskom regióne odštartovali s novým vzdelávacím procesom. V prvom polroku sme do vzdelávania zapojili až 14 stredných škôl a takmer 250 žiakov.

Novinky v podobe interaktívnych workshopov na školách

V novembri 2023 sme program zahájili na 14 školách na Spiši. Podnikli sme šnúru workshopov pre 250 žiakov s názvom Inoveum Express. Išlo o poldenné podujatie, na ktorom žiaci so záujmom o podnikanie krok po kroku spoznali proces od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky zo Spišských Tomášoviec. Tá ako stredoškoláčka absolvovala INOVEUM inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. S našou pomocou sa jej podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

Pozitívne dojmy na seba nenechali dlho čakať

S vynoveným vzdelávacím obsahom náš inoveácky tím ako aj zapojení žiaci a ambasádori programu zo škôl spozorovali nesporné prínosy týchto vylepšení vzdelávacieho programu. Jedným z nich bol širší dosah a interaktivita. Nakoľko sme upustili od veľkoformátových vzdelávacích podujatí vo väčších aulách a zavítali priamo na zapojené školy, dokázali sme zaujať a podchytiť omnoho viac mladých biznis talentov. To sa odrazilo aj na väčšom počte prihlásených nápadov na konzultáciu. Aktuálne ich máme takmer 100, z čoho väčšinu sme už odkonzultovali.

Ďalším prínosom školení bol zber dát a meranie postojov žiakov k témam podnikavosti. Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu za celý kraj je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa v priemere zvýšili o 57%.

Rekapitulácia výsledkov a ďalšie kroky

  • 14 zapojených škôl
  • 250 žiakov na workshopoch
  • 100+ objavených nápadov
  • 60 odkonzultovaných nápadov

Po odkonzultovaní všetkých nápadov otvoríme brány do INOVEUM inkubačného programu, v ktorom si žiaci, autori nápadov, budú môcť otestovať, či by bol o ich produkt alebo službu záujem. Inkubátor spustíme v priebehu februára 2024 a bude rozdelený na dva polčasy. V tom prvom žiaci prejdú 5 základnými úlohami, ktorých cieľom je prejsť od nápadu k jeho prvej validácii od zákazníkov. Tento polčas ukončíme mentoringovým dňom, na ktorom nápady odprezentujú mentorom svoje výsledky a ponaučenia. Mentori v spolupráci so zástupcami partnera projektu, spoločnosti Nidec Global Appliance, vyberú, ktorým nápadom udelia 300€ štipendium pre rozvoj nápadu v druhej časti inkubátora.

Tímy, ktoré prejdú do druhej časti, vytvoria prototyp nápadu, predajný web a pokúsia sa získať prvé objednávky. Popri tom budú dostávať individuálne konzultácie, podporu a motiváciu pri práci na nápadoch. Svoje skúsenosti a ponaučenia budú tímy spisovať do blogových príspevkov.